Sain: Trafodaeth ‘Annibyniaeth: Y ffordd ymlaen’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Trafodaeth ar Annibyniaeth gydag Catrin Dafydd, Ifan Morgan Jones, Iestyn ap Rhobert a Dai Lloyd AC. Lun gan Mark Mansfield.

Daeth dros 100 o bobol at ei gilydd ar faes yr Eisteddfod i glywed trafodaeth ar bwnc ‘Annibyniaeth: Y Ffordd Ymlaen’ yn y Llannerch, wedi di drefnu gan Nation.Cymru.

Yn cymryd rhan yn y drafodaeth oedd prifardd coronog y brifwyl, Catrin Dafydd, Aelod Cynulliad Plaid Cymru Gorllewin De Cymru, Dai Lloyd, a chadeirydd Yes Cymru, Iestyn ap Rhobert.

Bu golygydd Nation.Cymru, Ifan Morgan Jones, yn holi’r cwestiynau. Mae modd gwrando ar y sgwrs yn ei chyfanrwydd uchod.

Articles via Email

Get instant updates to your inbox

We do not moderate comments before they appear. The views expressed in the comments are those of our users and do not necessarily reflect the views of Nation. Cymru. Please read our community standards and participation guidelines before contributing.

Comments are closed.