Support our Nation today - please donate here
News

Sain: Trafodaeth ‘Annibyniaeth: Y ffordd ymlaen’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol

12 Aug 2018 1 minute read
Trafodaeth ar Annibyniaeth gydag Catrin Dafydd, Ifan Morgan Jones, Iestyn ap Rhobert a Dai Lloyd AC. Lun gan Mark Mansfield.

Daeth dros 100 o bobol at ei gilydd ar faes yr Eisteddfod i glywed trafodaeth ar bwnc ‘Annibyniaeth: Y Ffordd Ymlaen’ yn y Llannerch, wedi di drefnu gan Nation.Cymru.

Yn cymryd rhan yn y drafodaeth oedd prifardd coronog y brifwyl, Catrin Dafydd, Aelod Cynulliad Plaid Cymru Gorllewin De Cymru, Dai Lloyd, a chadeirydd Yes Cymru, Iestyn ap Rhobert.

Bu golygydd Nation.Cymru, Ifan Morgan Jones, yn holi’r cwestiynau. Mae modd gwrando ar y sgwrs yn ei chyfanrwydd uchod.


Support our Nation today

For the price of a cup of coffee a month you can help us create an independent, not-for-profit, national news service for the people of Wales, by the people of Wales.

Our Supporters

All information provided to Nation.Cymru will be handled sensitively and within the boundaries of the Data Protection Act 2018.