News

Sain: Trafodaeth ‘Annibyniaeth: Y ffordd ymlaen’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol

12 Aug 2018 1 minute Read
Trafodaeth ar Annibyniaeth gydag Catrin Dafydd, Ifan Morgan Jones, Iestyn ap Rhobert a Dai Lloyd AC. Lun gan Mark Mansfield.

Daeth dros 100 o bobol at ei gilydd ar faes yr Eisteddfod i glywed trafodaeth ar bwnc ‘Annibyniaeth: Y Ffordd Ymlaen’ yn y Llannerch, wedi di drefnu gan Nation.Cymru.

Yn cymryd rhan yn y drafodaeth oedd prifardd coronog y brifwyl, Catrin Dafydd, Aelod Cynulliad Plaid Cymru Gorllewin De Cymru, Dai Lloyd, a chadeirydd Yes Cymru, Iestyn ap Rhobert.

Bu golygydd Nation.Cymru, Ifan Morgan Jones, yn holi’r cwestiynau. Mae modd gwrando ar y sgwrs yn ei chyfanrwydd uchod.

Our Supporters

All information provided to Nation.Cymru will be handled sensitively and within the boundaries of the Data Protection Act 2018.