Opinion

Achieving the government’s goal of a million Welsh speakers by 2050 will require a much bolder strategy

*English follows below* Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg Does dim amheuaeth ynghylch pwysigrwydd y sector addysg fel un o brif lwybrau creu siaradwyr Cymraeg newydd. Bydd cyflawni’r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050 yn gofyn am gynllunio strategol ar draws y gyfundrefn addysg; o’r sector gofal plant ac addysg […]