Opinion

600,000 people visit Wales’ highest mountain every year – how do we prevent traffic congestion and damage to the landscape?

*English follows below* Catrin Glyn, Partneriaeth Yr Wyddfa Ers sawl blwyddyn bellach, mae’r nifer blynyddol sy’n ymweld â’r Wyddfa yn uwch na 600,000, ac mewn ardal wledig warchodedig mae hynny ar brydiau yn creu heriau sylweddol o fewn ein cymunedau lleol ac i’n hamgylchedd. Yn nhermau parcio a thrafnidiaeth mae […]

My life with Hydrocephalus

Ant Evans Mine was apparently a difficult birth, but when I eventually arrived, there was silence. I took a couple of minutes to take my first breath, which was a source of great concern for my mother (though the staff told her everything was fine). They still insisted I was […]