Bydd y Cymro yn dychwelyd yn fuan

Wyn Williams

Mae’n bleser gallu cyhoeddi bod cais Cyfeillion y Cymro am arian cyhoeddus ar gyfer ail-lansio Y Cymro wedi bod yn lwyddiant.

Bydd datganiad llawn i ddilyn ar y cyd gyda Cyngor Llyfrau Cymru.

Mae’n braf cael blogio am hyn fan hyn gan fod y gwefan wedi bod yn dipyn o ysbrydoliaeth i Gyfeillion Y Cymro; grwp cymunedol o bobl yn dod at ei gilydd er mwyn un nod.

Does dim modd i ail-adrodd yr holl hanes fan hyn, ond yn y bôn roedd fy ngwaith ar ran Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar ymgyrch #CaruS4C yn ddigon amlwg wedi arwain at geisio achub Y Cymro’ ein hunig bapur newydd Cymraeg.

Meddai Ceridwen Lloyd-Morgan, aelod o bwyllgor Cynghrair Cymunedau Cymraeg:

“Newyddion ardderchog yn wir, i godi calon mewn cyfnod cythryblus!”

Sgiliau

Roedd cydlynu Cyfeillion Y Cymro yn un o brosiectau Un Wlad, Dwy Iaith, sydd wedi ei ariannu gan Arian i Bawb.

Nod Un Wlad, Dwy Iaith yw helpu grwpiau cymunedol Cymreig i weithredu eu prosiectau gwirfoddol a hunan-gymorth.

A drwy hynny, gynyddu sgiliau a chreadigrwydd ein gwlad drwy gefnogi gweithgareddau sy’n helpu ennyn hunan-hyder.

Bwriad y prosiect oedd integreiddio cymunedau wrth uno pobl o wahanol oed, profiadau neu gefndir a diwylliant a hyrwyddo dulliau newydd o weithio i bobl ifanc.

Roedd ein hymweliad diweddar i Goleg Merthyr wedi llwyddo i wneud hyn wrth i’r cynhyrchydd teledu Iwan England arwain sesiwn ar fanteision y Gymraeg yn y gweithle.

Fe gymrodd Iwan ei hun ysbrydoliaeth o blog Bethan Phillips ar y gwefan yma  – nation building yn wir!

Gobeithiwn rannu nifer o gyfweliadau gyda’r criw ifanc cyn hir, gyda sêr Cymreig y dyfodol yn esbonio beth ddysgon nhw am fanteision dwyieithrwydd trwy’r gweithdy.

Trwy annog mwy o bobl i gymryd rhan weithredol mewn grwpiau a phrosiectau lleol gallwn estyn mynediad a chyfranogiad, yn arbennig ble mae yna’r cyfle i gael pobl ifanc i weithio gyda’u grwpiau cymunedol, ac yn fwyaf arbennig ble bod y bobl ifanc yn meddu ar sgiliau ieithyddol sydd yn ddwyieithog.

Articles via Email

Get instant updates to your inbox

We do not moderate comments before they appear. The views expressed in the comments are those of our users and do not necessarily reflect the views of Nation. Cymru. Please read our community standards and participation guidelines before contributing.

newest oldest most voted
Notify of
sianiflewog
Guest
sianiflewog

A dyma un berson na fydd byth darllen y ‘Cymro Newydd’. I mi, yr oedd yr hen ‘Gymro’ wedi’i ddyddio’n aruthrol. Yr oedd yn adlewyrchu popeth a oedd y gwaethaf am gymdeithas gul, capelaidd, nawddoglyd Cymru’r 1930’au. Heblaw, am Will Thomas trafod y blew yn ei fogail, nid oedd dim i mi erioed wedi bod o ddiddordeb i mi yn y Cymro plwyfol. Nid ydy enw’r ddarn o bapur yn addas i’r oes cyfoes: beth am yr holl Gymraesau? A safon deunydd bratiog, tenau,,gwael, a chybyddlyd y ddarn o bapur: nid oedd yn deilwng at berwylion glanhau’r tin. Mae defnyddio… Read more »

JD
Guest
JD

Cytuno’n llwyr, sianiflewog! Roedd yna reswm pam aeth hi i’r wal.

daffy2012
Guest

Pob lwc i’r Cymro