Neges i Fôn

Aled ap Dafydd

Aled ap Dafydd

Trawsnewidiwyd Llundain gan chwilfrydedd y Chwedegau o fod yn ddinas arw, ôl-ryfel byd i fod yn hafan i hedonistiaeth.

Roedd rhyddid barn yn ffynnu, ond prin y sylwodd neb ar stori Bethan.

Yn un o Gymry Llundain i’r carn, hi oedd Merch y Mans. Daeth salmau’r Sul a slang y ‘Cockney’ ar y stryd yr un mor gyfforddus iddi.

Ym 1966 safodd mewn etholiad, merch dwy ar bymtheg oed a aned yng nghadarnle’r Deyrnas Unedig yn gwisgo roset Plaid Cymru gyda balchder.

Diolch i’r drefn, doedd dim angen ernes yng ngornest Leyton High a gwnaeth Gwynfor gryn dipyn yn well yn yr etholiad a oedd wir yn cyfri’r flwyddyn honno.

Ond i Bethan, roedd gwreiddiau gogledd Môn cyn ddyfned â rhai gogledd Llundain.

Yn Llanerchymedd y ganed a magwyd ei thad, y Parchedig Meic Parry ac yn Ysgol Gyfun Llangefni y bu hi’n athrawes hanes. Roedd ei gŵr, Dafydd yn brifathro yn ysgol uwchradd fwyaf Môn, David Hughes. Mae hi’n record deuluol falch o wasanaeth cyhoeddus ar y fam ynys.

Fe wyddom o brofiad serch hynny nad pawb sydd yn dangos yr un arwydd o barch at yr ynys a’i phobol.

Gyda Llywodraeth Geidwadol ddinistriol yn San Steffan sydd yn fodlon aberthu economi Môn ar allor nostalgia yr Ymerodraeth Brydeinig, mae’n rhaid gwneud i  Fôn gyfri yn fwy nag erioed.

Rheidrwydd ydi cael llais profiadol a chadarn all gyfathrebu’r neges yn broffesiynol mewn cyfnod gwleidyddol digynsail; lladmerydd blaengar ac egnïol i drechu Brexit a chynnig gobaith.

Heddiw, rwy’n gofyn i aelodau Plaid Cymru ym Môn ymddiried ynof fi yn yr etholiad cyffredinol i wneud y gwaith.

Mi fydd gen i gytundeb gyda chi – pobl Môn – un sydd yn well, yn fwy gonest a goleuedig nag unrhyw gytundeb i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Gadewch i ni wneud yr etholaeth yn lasbrint o beth fydd y Gymru newydd annibynnol. Cymdeithas sydd yn cefnogi’n pobol ifanc trwy waith, fel y gall pawb gadw’r iaith heb orfod gwneud y daith am fywoliaeth.

Rwy’n addo bod yn gwmpawd moesol, un sydd yn anelu at sicrhau cyfiawnder economaidd. Rhoi cil dwrn i’r DUP sy’n mynd ag amser y Ceidwadwyr ond mynnu cyfran deg i Fôn trwy Gynllun Twf y Gogledd fydd fy mlaenoriaeth i.  Wnaiff Llafur mo hynny. Fydd plaid ranedig – gwrthblaid sydd mewn diffeithwch dychymyg – byth yn gwneud i Fôn gyfri.

Gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn ennill. Cawn edrych ymlaen i ail gydio yng ngwaith campus Ieuan Wyn Jones yn San Steffan, a braint ydi cael ein cyn arweinydd a chyn ddirprwy Brif Weinidog Cymru yn cefnogi fy ymgyrch.

Rwyf hefyd yn ddiolchgar fod Yr Arglwydd Dafydd Wigley, Elfyn Llwyd a Delyth Jewell AC yn fy nghefnogi.

Gwyddom yn y Blaid bod ein cryfder yn ein gallu i greu cynghrair o bobl sy’n rhannu egwyddorion ac yn anelu am yr un wobr.

Gwn y bydd fy mam Bethan ar fy ochr, fel yr oedd hi ar eich ochr chi ym Môn, a byddai fy niweddar dad hefyd.

Ond eich dewis chi yw hwn. Dyma ddechrau’r sgwrs a dwi wedi mwynhau siarad gyda nifer ohonoch chi eisoes.

Rhannwn syniadau, codwn obeithion ac adeiladwn bontydd. Mae hi’n ynys wedi’r cwbl!

Articles via Email

Get instant updates to your inbox

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of