Support our Nation today - please donate here
Opinion

Sgwrs fideo: Etholiad 2021 – Beth i’w ddisgwyl gyda blwyddyn i fynd?

04 Aug 2020 2 minute read

Gydag ychydig llai na blwyddyn i fynd nes Etholiad Senedd 2021, beth yw cyflwr y prif bleidiau, pa ganlyniad allen nhw obeithio amdano a pha bynciau llosg sy’n debygol o ddylanwadu ar y ras?

Yn ymuno â’r sgwrs mae rhai o’r unigolion rheini sydd wedi cyfrannu’r erthyglau mwyaf heriol a diddorol ar gyfer Nation.Cymru dros y blynyddoedd diwethaf:

  • Leena Farhat, sydd yn ymgeisydd ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, ac yn swyddog ymgyrchu gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol Ifanc yng Nghymru.
  • Daran Hill, sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr Positif, cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru.
  • Huw Williams, Uwch Ddarlithydd mewn athroniaeth gwleidyddol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac aelod blaenllaw o’r grŵp Llafur dros Gymru Annibynnol.
  • Mabon ap Gwynfor, ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer etholaeth Dwyfor Meirionnydd.

Beth sydd angen i’r Ceidwadwyr ei wneud er mwyn ad-ennill eu lle ar y blaen yn y polau piniwn? A ydi hi ar ben i obeithion y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru? Pa effaith gaiff yr ymwybyddiaeth ehangach o ddatganoli yn sgil Covid-19 ar y Blaid Lafur? Pam nad ydi Plaid Cymru yn gallu torri y tu hwnt i’w cadarnle gorllewinol?

Trafodir rhai o’r cwestiynau hyn, a rhagor, yn rhan o’r sgwrs sy’n rhan o arlwy yr Eisteddfod AmGen.

 


Support our Nation today

For the price of a cup of coffee a month you can help us create an independent, not-for-profit, national news service for the people of Wales, by the people of Wales.

Our Supporters

All information provided to Nation.Cymru will be handled sensitively and within the boundaries of the Data Protection Act 2018.