Opinion

600,000 people visit Wales’ highest mountain every year – how do we prevent traffic congestion and damage to the landscape?

*English follows below* Catrin Glyn, Partneriaeth Yr Wyddfa Ers sawl blwyddyn bellach, mae’r nifer blynyddol sy’n ymweld â’r Wyddfa yn uwch na 600,000, ac mewn ardal wledig warchodedig mae hynny ar brydiau yn creu heriau sylweddol o fewn ein cymunedau lleol ac i’n hamgylchedd. Yn nhermau parcio a thrafnidiaeth mae […]