Year: 2017

Cwestiynau i’r Cymro

Ifan Morgan Jones Bydd y Cymro yn cael ei atgyfodi ym mis Mawrth 2018, wedi i’r Cyngor Llyfrau gefnogi cais Cyfeillion y Cymro a darparu £13,500 i’w ail-sefydlu. Fe fydd yna £18,000 ychwanegol ar ôl mis Mawrth i gadw’r papur ar ei draed am flwyddyn arall. Trosglwyddiad yw hwn o’r […]

Bydd y Cymro yn dychwelyd yn fuan

Wyn Williams Mae’n bleser gallu cyhoeddi bod cais Cyfeillion y Cymro am arian cyhoeddus ar gyfer ail-lansio Y Cymro wedi bod yn lwyddiant. Bydd datganiad llawn i ddilyn ar y cyd gyda Cyngor Llyfrau Cymru. Mae’n braf cael blogio am hyn fan hyn gan fod y gwefan wedi bod yn […]

I didn’t bother learning Welsh at school – this is how we could change that for others

Bethan Phillips A lot has been written on this site about the Welsh language, particularly regarding the Welsh Government’s ambitious target of 1 million speakers by 2050. I thought I might be able to offer a different perspective – I don’t come from a Welshspeaking background and didn’t bother learning the language to a high standard at […]