Year: 2017

‘Angen codi llais yn erbyn bwlio’

Llinos Dafydd “Ro’n i’n agos iawn fwy nag unwaith i ladd fy hun oherwydd effaith y bwlio.” Mae sgil-effeithiau bwlio pan oedd hi’n blentyn, ac yn ddiweddarach yn y gweithle, wedi gadael ei ôl ar Elen Roberts, 42 oed, o Borthaethwy. A hithau’n wythnos gwrth-fwlio, mae nawr yn annog dioddefwyr […]

Review: Tiger Bay

Rhiannon M. Williams, lecturer in Theatr and Drama at the University of South Wales The trouble with reviews is that readers tend to see them as gospel, and we forget that their stars aren’t, well, actual stars.  We forget that the reception of theatre is subjective and dependent on the […]