Culture

How online tools can help us discover Wales’ history

*English follows below* Adam N. Coward, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Gwelwyd mwy o drafodaeth ar bwysigrwydd hanes Cymru yn ddiweddar, pa un ai wrth ystyried rhinweddau’r cwricwlwm newydd neu wrth dynnu sylw at storïau grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol. Yn y drafodaeth hon, mae amgylchedd hanesyddol cyfoethog Cymru yn […]

From pirates to battles at Fishguard: New book tells the tale of Wales and the sea

The most comprehensive study of Wales’ maritime history ever commissioned, taking over a decade to research and produce, sees publication this week. Entitled Wales and the Sea: 10,000 years of Welsh Maritime History, the volume delves into every aspect of Wales’ connection with the sea, from earliest history to the present day: from archaeology […]