News

‘Angen codi llais yn erbyn bwlio’

Llinos Dafydd “Ro’n i’n agos iawn fwy nag unwaith i ladd fy hun oherwydd effaith y bwlio.” Mae sgil-effeithiau bwlio pan oedd hi’n blentyn, ac yn ddiweddarach yn y gweithle, wedi gadael ei ôl ar Elen Roberts, 42 oed, o Borthaethwy. A hithau’n wythnos gwrth-fwlio, mae nawr yn annog dioddefwyr […]